LIVSMEDELINDUSTRI

Kostnadseffektiva automations- och elektrifieringslösningar för krävande miljöer med krav på hög hygien.

Vi utför kostnadseffektiva automations- och elektrifieringslösningar för krävande miljöer med krav på hög hygien. Vi har gjort många projekt till mejerier, köttförädlings- och dryckesindustrin. Objekten har varit nya anläggningar, utbyggnad av befintliga eller renoveringsobjekt.

Med hjälp av automation kan vi effektifiera produktionskapaciteten och på så vis lönsamheten. Produktens kvalitet kan noggrant övervakas med t.ex. maskinsynsystem. Vi kan leverera transportörsystem och lagerstyrsystem samt produktionssäkerhet som blivit allt mer viktig. Vi har referenser från automatiska hisslager och till dessa hörande transport- och lagerterminalsystem.

Bekanta dig med våra applikationer:

   • ApexInfo – Informationsdisplayer
   • ApexSMS – Textmeddelandealarm
   • ApexWebRap – Rapporteringssystem
   • ApexKoRiHa – Maskinens riskhantering

FRÅGA VÅRA EXPERTER

Marko Kiviniemi

Verkställande direktör, Försäljning