AUTOMATIONS- OCH ELPLANERINGSTÄNSTER

Vi levererar tjänster som helhetslösningar eller mindre delleveranser. Till våra experttjänster hör olika skolningar, konsultering och specialtjänster.

Vi erbjuder våra tjänster till följande kundgrupper

  • Energiproduktions- och eldistributionsföretag samt till branschens systemleverantörer

  • Industrins apparat- och systemleverantörer

  • Processindustrin

  • Elinstallationsföretag samt affärs- och offentliga fastigheters byggare och innehavare

AUTOMATIONSPLANERING

Våra programmeringstjänster täcker automatisering av anläggningar, produktionslinjer och processer från förplanering till ibruktagning och underhåll.

KOLLABORATIVA ROBOTAR

Marknadsledare inom kollaborativ robotik är danske Universal Robots, som också Apex Automation representerar. Vi är den första systemintegrator som Universal Robots har sertifierad i Finland.

ELPLANERING

Våra elplaneringstjänster täcker industrins krävande planerings- och experttjänster.

MASKINSÄKERHET

Maskiners styrsystem, maskinsäkerhetsapparater, maskiners riskanalys och tillämpning av maskinsäkerhetsparagrafer.

EXPERTTJÄNSTER

Vi erbjuder experttjänster inom el- och automationsbranschen genom konsultering och skolning.