BEHANDLING AV BRUKSVATTEN OCH AVFALLSVATTEN

Automationslösningar, PC-kontrollrums- och fjärrstyrningssystem för behandling av bruksvatten och avfallsvatten.

Vi har levererat automations- och elplanering för vattenbehandling till många kommunala anläggningar. Vi har kostnadseffektiva automationslösningar för pumpstationer och vår styrka är ett mångsidigt kunnande inom radio- och datatrafik. Vi behärskar olika kontrollrumslösningar med PC-kontrollrums- och fjärrstyrningssystem. Vi har starkt kunnande som partner till systemleveratörer, t.ex. ABB MicroSCADA, Siemens WinCC, ClearSCADA och Intouch kontrollrumssystem och användningen av dessa applikationer vid vattenbehandling.

Bekanta dig med våra programapplikationer:

  • ApexSMS – Textmeddelandealarm
  • ApexWebRap – Rapporteringssystem
  • Vi gör också datasäkra fjärrstyrningar och kameraövervakning

FRÅGA VÅRA EXPERTER

Matti Pajukangas

Vice verkställande direktör, Försäljning

Jani Ilomäki

Projektledare, Försäljning