SKOLNING

Vi ordnar mångsidig skolning inom el- och maskinsäkerhet. Våra utbildare har lång erfarenhet inom el- och maskinsäkerhet samt god kännedom om föreskrifter.

Vi erbjuder elsäkerhetsskolning till lekmän, instruerade personer och fackmän. Maskinsäkerhetsskolningar finns allt från grundskolning till expertnivå.

Till vårt skolningsutbud hör:

ELARBETSSÄKERHET

  • Elarbetssäkerhetskort SFS 6002
  • Repetitionskurs för elarbetssäkerhetskort SFS 6002
  • Nöd första hjälpen (uppfyller kraven i SFS 6002)
  • Arbete under spänning i anläggningar med högst 1000V
  • Elsäkerhet för lekmän och instruerade personer
  • Förberedande kurser för elsäkerhetsexamen
  • Elarbetssäkerhet till verkstäder för elfordon SFS 6002
  • Tillämpning av standarden SFS 6000 för lågspänningselinstallationer och nya föreskrifter inom elbranschen
  • Ibruktagningsbesiktningar av elanläggningar SFS 6000
  • Igenkänning av elbrandrisker
  • Elinstallationer i explosionsfarliga utrymmen
  • Aktuella ämnen inom elsäkerhet

INOM MASKINSÄKERHET UTBILDAR VI I FÖLJANDE KATEROGIER

  • Maskiners säkerhet på arbetsplatsen
  • Anskaffning av maskiner
  • Maskintillverkarens skyldigheter
  • Nya och ibrukvarande maskiners säkerhet
  • Riskanalys på maskiner
  • Maskiners elapparatur
  • Maskiners styrsystem
  • CE-märkning
  • Modernisering av maskiner
  • Koordinering av prosesser och maskiner
  • Aktuella ämnen inom maskinsäkerhet

Utbildningarna hålls som föreläsningar i våra utrymmen i Karleby. Reservera din kursplats i tid, normalt senast en vecka innan tillfället. Kursen ordnas när minimiantalet deltagare har anmält sig till kursen. Till anmälda skickas kursbekräftan ca 5 arbetsdagar innan tillfället antingen per e-post eller telefon.

Om du har anmält dig till kursen men du kan inte delta, avboka senast 2 arbetsdagar innan kursen. I annat fall debiterar vi halva kursavgiften.

UTBILDNINGSTJÄNSTER ÄVEN ENLIGT ERA BEHOV

Skulle det ändå vara enklare att ordna skolningen i era egna utrymmen? Det går också!

Olika kurser kan även skräddarsys enligt era behov och önskemål. På så vis kan vi heltäckande ta i beaktande de krav som speciellt berör er verksamhet.

Dessutom att ni får en skolning som passar er, kan det också vara kostnadseffektivt. När kursdeltagarna är många, minskar kostnaderna per deltagare. För er uppstår inga extra resekostnader, ni kan komma till skolningen på arbetsplatsen som till en vanlig arbetsdag.

FRÅGA VÅRA EXPERTER

Jouni Känsälä

Branschchef, Utbildningstjänster, Elbesiktningstjänster, El- och maskinsäkerhet

Kenneth Grankull

Elplaneringschef, Elektrifiering