VATTENKRAFTVERK

Den nyaste tekniken förbättrar kraftverkens driftssäkerhet och drift.

Vi känner bra kraven på automation och elektrifiering av vattenkraftverk. Vi använder den nyaste tekniken vid renoveringsobjekt för att förbättra kraftverkens driftssäkerhet och drift.

Leveranserna kan innehålla:

  • maskinens styrsystem inkluderad turbinregulator
  • kraftverksautomation
  • lokala operationsstationer
  • fjärrdrift eller fjärrdriftskontrollsystem
  • kraftverkselektrifiering
  • spänningsregleringssystem och releskydd

Bekanta dig med våra applikationer för vattenkraftverk:

FRÅGA VÅRA EXPERTER

Matti Pajukangas

Vice verkställande direktör, Försäljning

Ilpo Järvelä

Branschchef, Energiautomation, Försäljning