VÄRMEKRAFTVERK OCH FJÄRRVÄRMENÄTET

Renovering av automation och elektrifiering samt lösningar för fjärrvärmeöverföring.

  • Vi har lång erfarenhet av idag använda bränntekniker.

Vi har genomfört många automationssystem, fjärrstyrningar samt elektrifieringar på värmekraftverk och kraftverk som använder inhemska förnybara bränslen eller olja. De nya tekniker som vi använder möjliggör lösningar för fjärrvärmedistribution, som både konsumenter, miljön och energibolagen har nytta av.

En betydande del av pannanläggningsleveranserna har varit renovering av automation och elektrifiering. Till exempel fjärrmätning av tryck och temperatur möjliggör optimering av fjärrvärmenätet. I leveranserna ingår allt mer även sekundära system som kameraövervakningssystem, alarmöverföring och rapportering.

Bekanta dig med våra applikationer för fjärrvärme:

  • ApexInfo – Informationsdisplayer
  • ApexSMS – Textmeddelandealarm

  • ApexWebRap – Rapporteringssystem

FRÅGA VÅRA EXPERTER

Ilpo Järvelä

Branschchef, Energiautomation, Försäljning

Vesa Karvinen

Teknisk chef, Inköp och försäljning, Informationssystem IT/IS

Jani Ilomäki

Projektledare, Försäljning