MASKINSÄKERHET

Maskiners styrsystem, maskinsäkerhetsapparater, maskiners riskanalys och tillämpning av maskinsäkerhetsparagrafer.

Maskinsäkerhet är ett av våra kärnområden inom säkerhet. Vi har erfarenhet av maskiners styrsystem, maskinsäkerhetsapparater och markiners riskanalys samt tillämpning av maskinsäkerhetsparagrafer. Till maskinsäkerhetstjänster hör också guidning och skolning samt paragraftolkningar.

Maskiner används mycket inom tillverkande industrin. Det lönar sig att ta i beaktande maskinsäkerhet vid anskaffning av nya maskiner men även maskinsäkerhet för ibrukvarande maskiner.

MASKINSÄKERHETEN UTVECKLAS MED TEKNIKEN

Krav på maskinsäkerheten och teknikens nivå ändras hela tiden när tekniken utvecklas. Nya maskiner måste uppfylla kraven på säkerhetsnivån enligt ikraftvarande standarder. Också ibrukvarande maskiner måste vara tillräckligt säkra och på dem måste man ofta förbättra säkerheten.

För maskintillverkare lönar det sig att ta i beaktande standarder gällande maskinen. Standarderna beskriver erforderlig tekniknivå för tillverkninstidpunkten. Också arbetsgivare bör vara medvetna om kravet på tekniknivån i standarderna, för också gamla maskiners säkerhet jämförs med den här kravnivån.

EXEMPEL PÅ MASKINSÄKERHETSTJÄNSTER

Maskinsäkerhetsskolningar

Till vårt skolninsutbud hör olika maskinsäkerhetsskolningar. Läs mera på sidan SKOLNING!

Maskinsäkerhetsutredningar

Maskinsäkerhetsutredningar innehåller omfattande tillämpning av krav, föreskrifter och standarder. En utredning kan göras på en ny eller gammal maskin.

Riskanalys på maskiner med ApexKoRiHa -program

Detaljerad riskanalys av en maskin och kartläggning av riskhantering. Bekanta dig med vår programapplikation för riskhantering: ApexKoRiHa – Maskiners riskhantering

Övriga experttjänster inom maskinsäkerhet

Vi ger kunden råd inom praktisk maskinsäkerhet.

Maskinsäkerhetsplanering

Maskinsäkerhetsplanering kan innehålla elplanering, automationsplanering och mekanikplanering (med begränsning).

Genomförande av maskinsäkerhetsplan

Innehåller elinstallationer, automationsistallationer och mekanikinstallationer (med begränsning).

Jouni Känsälä

Branschchef, Utbildningstjänster, Elbesiktningstjänster, El- och maskinsäkerhet

Pasi Kiuru

Chef för maskinsäkerhetsplanering

Tero Hautala

Maskinsäkerhetsexpert
Försäljning

 040 587 9510