ELSÄKERHET

Mångsidiga elsäkerhetsbesiktningar och undersökningar.

Elsäkerhet är vår andra kärnkompetensområde inom säkerhet. Vi utför besiktningar på elanläggningar och ger råd om tillämpning av elsäkerhetsföreskrifter i praktiken. I vår tjänst har vi två auktoriserade elbesiktningsmän. Till elsäkerhetstjänster hör också rådgivning och skolning samt tolkning av föreskrifter.

LAGSTADGADE ELBESIKTNINGAR

Elinstallationer och elapparater bildar tillsammans elanläggning. Elanläggningen är en viktig del av fastigheten. Elanläggningens innehavare ansvarar för att elinstallationerna och apparaterna är säkra och hålls säkra vid användning.

Vi utför periodiska besiktningar och certifieringsbesiktningar på elanläggningar. Kontrollera här föreskrifternas krav på besiktningsintervall: Periodisk besiktning och certifieringsbesiktning för olika elanläggningsklasser.

EXEMPEL PÅ VÅRA ELSÄKERHETSTJÄNSTER

  • Ibruktagningsbesiktningar
  • Certifieringsbesiktningar
  • Periodiska besiktningar
  • Utvärdering av elanläggningens kondition och undersökningar
  • Övervakning av elektrifieringsprojekt
  • Underhållsbesiktningar
  • Elbrandsundersökningar

Vårt skolningsutbud hittar du på

sidan SKOLNING

FRÅGA VÅRA EXPERTER

Jouni Känsälä

Branschchef, Utbildningstjänster, Elbesiktningstjänster, El- och maskinsäkerhet

Kenneth Grankull

Elplaneringschef, Elektrifiering