INDUSTRI

Våra lösningar förbättrar produktionskapacitet, konkurrenskraft och produktens kvalitet inom många branscher.

VÄRMEKRAFTVERK OCH FJÄRRVÄRMENÄTETT

Renovering av automation och elektrifiering samt lösningar för fjärrvärmeöverföring.

VATTENKRAFTVERK

Den nyaste tekniken förbättrar kraftverkens driftssäkerhet och drift.

PROCESSINDUSTRI

Mångsidig el- och instrumentplanering för krävande omgivningar.

LIVSMEDELINDUSTRI

Kostnadseffektiva automations- och elektrifieringslösningar för krävande miljöer med krav på hög hygien.

TRÄFÖRÄDLINGSINDUSTRI

Flexibla lösningar för komponenthantering och bearbetning.

METALLINDUSTRI

Automationslösningar för nya produktionslinjer, maskinmoderniseringar och -säkerhet.

BILINDUSTRI

Automatisering och automationssäkerhet för chassisvetsningslinjer.

BEHANDLING AV VATTEN

Automationslösningar, PC-kontrollrums- och fjärrstyrningssystem för behandling av bruksvatten och avfallsvatten.

ELSÄKERHET

Mångsidiga elsäkerhetsbesiktningar och undersökningar.