EN INGENJÖRSBYRÅ SPECIALICERAD PÅ AUTOMATIONS- OCH ELPLANERING

Vi förbättrar våra kunders produktionskapacitet, konkurrenskraft och produktens kvalitet med lämpliga automations- och eltekniska lösningar.

0

Vi har genomfört över 2000 projekt

0

30 års erfarenhet

0

Vi sysselsätter över 60 proffs

INTE FÖR STORT, INTE FÖR LITET, UTAN ETT LAGOM STORT APEX

Apex Automation är grundat år 1993. Under åren har vi växt till en ansedd leverantör inom branschen. Efter den senaste utvidgningen av kontors- och produktionsutrymmen år 2014 kan vi ännu mer effektivt svara på den mångsidiga efterfrågan på helhetslösningar av automation. Även i fortsättningen har vi siktet inställt på att växa genom att satsa på personalens kunnande, arbetsverktyg och kontorsutrymmen.

Hos oss känner alla varandra och vi jobbar i god laganda. Vi är flexibla och hjälper varandra. För oss är det en hederssak att slutföra jobb som påbörjats.

Under årens lopp har vi varit med i många olika typer av projekt. Genom dem har vår personals kunnande och yrkesskicklighet ökat. Dessutom underhåller vi vårt kunnande genom branschskolningar inom modern teknologi och om arbetsredskap.

KVALITETSPOLICY

Kvaliteten på vårt arbete baserar sig på vår kunskap om kundens process, vår personal och vår starka projektkompetens. Som målsättning har vi att alla projekthelhet samt service levereras inom avtalad tid.

Genom att lyssna på våra kunders behov lär vi oss att förstå branschens specifika krav och därmed ge dem de mest lämpliga, hållbara, säkra och lättanvända lösningarna. I produktionen vill vi uppmärksamma miljön och bidra till en hållbar utveckling. Vår personal har en hög kompetensnivå och tar ansvar för att uppfylla de uppsatta kvalitetskraven.

Tanken att varje leverans skulle vara en rekommendation för framtida affärer är hörnstenen i vår Kvalitetspolicy.

KUNDORIENTERAD

Vi känner kundens behov, vi lyssnar på deras öskemål och föreslår lösningar som passar bäst.

PÅLITIG

När vi påbörjar ett projekt, håller vi tidtabellen och slutför alltid arbetet.

HÖG KVALITET

Vi vill leverera de bästa lösningar och av högsta kvalitet som marknaden har att erbjuda.

KUNNIG

Vårt kunnande är mångsidigt och vi ökar våra kunskaper inom nya tekniker fortgående.

FRAMGÅNG

Våra kunders framgång är också vår framgång.

SAMARBETSPARTNERS

Våra partners