AUTOMATIONSPLANERING

Våra programmeringstjänster täcker automatisering av anläggningar, produktionslinjer och processer från förplanering till ibruktagning och underhåll.

GEDIGEN ERFARENHET I PROGRAMMERING

Vår personal har gedigen erfarenhet i programmering av logiker, PC-kontrollrumsautomatik och fjärrstyrnings- och processautomationssystem. Vi gör nära samarbete med marknadens största systemleverantörer. Siemens är en central leverantör, men vi har programmeringsverktyg och erfarenhet av de flesta leverantörer inom automationsbranschen. Vi lyssnar i första hand på kundens önskemål och därför är vi inte märkesberoende.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Vi gör användargränssnitt till operatörspaneler och PC-kontrollrumsautomatik med moderna kommunikationslösningar. Idag önskas säkra fjärrstyrningar genom mobilapplikationer. De kan tillförlitligt anpassas till nästan alla objekt.

FRÅGA VÅRA EXPERTER

Marko Kiviniemi

Verkställande direktör, Försäljning

Tuomo Känsäkangas

Automationsplaneringschef