TRÄFÖRÄDLINGSINDUSTRI

Flexibla lösningar för komponenthantering och bearbetning.

Vi har levererat många automationslösningar för pappers- och träförädlingsindustrin. Lösningarna ger inbesparningar genom mindre spill, energieffktivering och ökad produktionsmängd. Med hjälp av robotik gör vi flexibla lösningar för komponenthantering och bearbetning.

Vi har långt samarbete med Siipotec Oy inom träförädlingsindustrin och robotcellprojekt. Vi har levererat el- och automationsplanering till deras projekt sedan 1995.

FRÅGA VÅRA EXPERTER

Marko Kiviniemi

Verkställande direktör, Försäljning