KOLLABORATIVA ROBOTAR

Marknadsledare inom kollaborativ robotik är danske Universal Robots, som också Apex Automation representerar. Vi är den första systemintegrator som Universal Robots har sertifierad i Finland.

Att skaffa, installera, programmera och ta ibruk en kollaborativ robot dvs. cobot med hjälp av inhemska proffs sparar tid och pengar. Apex Automation erbjuder en komplett tjänst till detta.

EN COBOT OCH MÄNNISKA FUNGERAR SOM ETT ARBETANDE PAR

Kollaborativa robotar är en flexibel, snabb och kostnadseffektiv lösning för olika industriföretag.

I en ideal arbetsmiljö gör människan arbete som hon är bra på – till exempel kvalitetsgranskning på produkter. Samtidigt gör cobotar upprepande, manuella och till och med farliga uppgifter.

COBOT ELLER INDUSTRIROBOT?

Kollaborativa robotens styrka är snabb ibruktagning och flexibilitet mellan olika arbetsuppgifter. Cobot kan läras upp till nya uppgifter eller flyttas till andra sidan fabriken redan under samma dag. Tack vare inbyggda säkerhetsegenskaper kan den jobba sida vid sida med andra arbetstagare.

Lätt vikt och flexibilitet begränsar användning av kollaborativ robot. Om det finns behov av stora serier, snabba arbetscykler eller lyft av tunga föremål, motsvarar en traditionell industrirobot bättre användningsbehovet.

Vi hjälper gärna också med anskaffning, programmering och ibruktagning av industrirobotar!

SÅ HÄR GÅR DET TILLEE

Anskaffning och ibruktagning av cobot kan implementeras snabbt – till och med om två veckor från kontraktsdagen kan en cobot jobba heltid i er produktion. Först granskar Apex experter med kunden stället där coboten behövs. När mervärdet som coboten ger försäkrats tillsammans, väljs en lämplig robotmall och verktyg. Sen skapas en demoapplikation för coboten med vilken kunden kan göra köpbeslut. Åtgärder som hittills gjorts förpliktar inte till köp!

När man kommit överens om köp, gör våra maskinsäkerhetsexperter en riskanalys och säkerhetsplan för applikationen. I säkerhetsplanering används cobotens egna säkerhetsegenskaper och vid behov externa skydd. Efter det görs den slutliga planeringen, robot och utrustning beställs.

När apparaten anländer görs installationen och ibruktagningen hos kunden. Som slutprodukt en CE-märkt kollaborativ robot färdig för produktion.

MASKINSÄKERHET EN DEL AV ANSKAFFNING AV COBOT

Redan i anskaffningsskedet lönar det sig att beakta maskinsäkerhet. Om du inte är säker, är det bäst att använda sig av maskinsäkerhetsexperters tjänster!

Till kollaborativa robotars säkerhet hör som väsentlig del riskbedömning och riskhantering. Först är det bra att tänka på till vilken applikation coboten är tänkt. I en cobot finns det inbyggda säkerhetsegenskaper, tack vare dem behövs inte nödvändigtvis externa säkerhetsanläggningar. Trots detta kan själva användningsområdet orsaka faror. Cobots säkerhet kan försämras om t.ex. en svetsbrännare installeras i änden av cobotarmen eller den hanterar ett vasst föremål.

Vid riskbedömningen utreds om kollaborativ robot kräver mera skyddsåtgärder. Riskbedömningen innehåller bestämning av gränsvärden, identifiering av fara och bedömning av riskers storlek och betydelse. Till slut definieras minskningen av riskerna genom behövliga skyddsåtgärder och hanteringen av kvarstående risker.

Universal Robots

KYSY LISÄÄ ASIANTUNTIJOILTA

Marko Kiviniemi

Verkställande direktör, Försäljning

Mika Kangas

Projektledare, Försäljning