AUTOMAATIO- JA SÄHKÖSUUNNITTELUUN ERIKOISTUNUT INSINÖÖRITOIMISTO

Parannamme asiakkaidemme tuotantokapasitettia, kilpailukykyä ja tuotteen laatua ajanmukaisilla automaatio- ja sähköteknisillä ratkaisuilla.

0

Olemme tehneet yli 2000 projektia

0

30 vuotta kokemusta

0

Työllistämme 60 ammattilaista

EI LIIAN SUURI, EI LIIAN PIENI, VAAN SOPIVAN KOKOINEN APEX

Apex Automation on perustettu 1993. Vuosien kuluessa olemme kasvaneet merkittäväksi toimijaksi alallamme. Viimeisimmän 2014 tehdyn toimisto- ja tuotantotilojen laajennuksen jälkeen pystymme vastaamaan entistä tehokkaammin monipuoliseen kysyntään automaation kokonaistoimituksissa. Myös jatkossa tähtäämme kasvuun panostamalla henkilöstön osaamiseen, työvälineisiin ja toimitiloihin.

Meillä kaikki tuntevat toisensa ja töitä tehdään hyvässä yhteishengessä. Töissä toista autetaan ja asioissa joustetaan tarvittaessa puolin ja toisin. Meille on tärkeää tehdä työt aina kunnialla loppuun asti.

Vuosien varrella olemme olleet mukana monenlaisissa projekteissa. Niiden kautta osaaminen ja ammattitaito on lisääntynyt henkilöstöllämme. Työn mukana karttuvan osaamisen lisäksi, päivitämme alan koulutuksilla tietojamme nykyaikaisista teknologioista ja työvälineistä.

LAATUPOLITIIKKAA

Työmme laatu perustuu asiakkaan prosessin tuntemiseen, henkilöstömme ammattitaitoon ja vahvaan projektiosaamiseen. Tavoitteemme on, että meiltä hankittu palvelu tai kokonaisuus toimitetaan aina sovitussa ajassa.

Asiakkaamme tarpeita kuuntelemalla opimme ymmärtämään alan erityisvaatimuksia ja näin tarjoamaan heille parhaiten soveltuvat kestävät, turvalliset ja helppokäyttöiset ratkaisut. Tuotannossa huomioimme myös ympäristömme kannalta kestävän kehityksen. Henkilökuntamme ylläpitää korkeaa osaamistasoa ja vastaa asetettujen laatuvaatimusten toteutumisesta.

Laatupolitiikkamme kiteytyy ajatukseen, että jokainen toimitus olisi suositus tuleville kaupoille.

ASIAKASLÄHEINEN

Tunnemme asiakkaiden tarpeet, kuuntelemme heidän toiveitaan ja ehdotamme parhaiten sopivia ratkaisuja.

LUOTETTAVA

Kun aloitamme projektin, teemme työmme aikataulussa ja aina valmiiksi asti.

LAADUKAS

Haluamme toimittaa parhaat ja laadukkaimmat ratkaisut mitä markkinoilta löytyy.

OSAAVA

Osaamisemme on monipuolista ja kartutamme jatkuvasti tietojamme uusista tekniikoista.

MENESTYS

Asiakkaidemme menestyminen on myös meidän menestymistämme.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Tutustu myös yhteistyökumppaneihimme!