VASTUULLISUUS JA KESTÄVÄ KEHITYS

Tunnistamme vastuumme ympäristöstä ja yhteisöstä, ja tavoitteenamme on tuottaa palveluja kestävän kehityksen periaatteen mukaan. Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti liiketoiminnan alueillamme.

YMPÄRISTÖVASTUU

Pitkän aikavälin tavoitteenamme on saavuttaa hiilineutraalius toiminnoissamme, vuoteen 2030 mennessä. Olemme valmistautuneet vähentämään toiminnastamme johtuvaa ympäristökuormaa ja ohjaamaan hankintojamme ympäristöystävällisempiin vaihtoehtoihin laatimamme vastuullisuussuunnitelman mukaisesti. Ympäristöajattelu on jokaisella osa arkea, jokainen valinta ja kehitysidea vie meitä lähemmäksi tavoitetta.

 

SOSIAALINEN VASTUU

Tehtävänämme on jatkuva henkilöstömme työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen parantaminen.  Henkilökohtaisen urasuunnittelun avulla pyrimme edistämään pitkää ja mielekästä työuraa yrityksemme leivissä. Kehitämme koko yrityksemme tasolla toimintatapoja, ohjeistuksia, johtamiskäytäntöjä ja turvallisuuskulttuuria. Tiedostamme työelämän muuttuvat odotukset ja muutamme toimintatapojamme vastaamaan niitä.

 

 

HALLINNOLLINEN VASTUU

Periaatteemme on hyvä hallintotapa sekä avoin tiedon jakaminen  asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja sidosryhmille.  Toimintamme perustuu vakaaseen kasvuun ja pieneen vaihtuvuuteen.  Projektitoiminnassamme seuraamme loppuunsaattamisen periaatetta, näin asiakastyytyväisyys ja yrityksemme maine säilyvät hyvänä.

Yrityksemme johto on sitoutunut jatkuvan kehittämisen toimintaprosesseissamme. Tunnistamme parannuskohteet, varaamme avainhenkilöille aikaa ja resursseja prosessien kehittämiseen.

 

YRITYKSEMME HIILIJALANJÄLKI

Tavoitteenamme on olla hiilineutraali yritys vuoteen 2030 mennessä. Raportoimme vuosittain hiilijalanjäljen kehityksestä ja tarkennamme laskelmiamme uuden tiedon varassa.

TUTUSTU VASTUULLISUUSRAPORTTIIMME

For your process control