Vakituinen työpaikka Apexilla kiritti opinnäytetyön valmistumista

—Kesätöiden jälkeen minulle oli selvää, että haluaisin jatkaa töitä Apexilla. Tämä onnistuikin, kun sain jatkaa projektitöitä opinnäytetyön ohella viime syksynä. Horisontissa siintävä vakituinen työpaikka oli kyllä hyvä motivaattori opinnäytetyön valmistumisessa, kertoo Oulun ammattikorkeakoulusta joulukuussa 2023 valmistunut sähkö- ja automaatioinsinööri Nelli Hintsala.

Hintsala aloitti Apexilla kesätöissä ja jatkoi töitä tuntisopimuksella vuoden loppuun saakka, opinnäytetyöstä kirjoitettiin oma sopimus. Vuoden 2024 alusta hän allekirjoitti toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen ja tekee nyt töitä projekti-insinöörinä.

— Tarkoituksenani oli tehdä Apexilla pääsääntöisesti opinnäytetyötä. Osaamisen ja oppimisen kannalta ajankohtaiset työprojektit veivät mennessään – kuitenkin positiivisessa mielessä. Näistä töistä oli hyötyä tulevaisuuttakin ajatellen. Pidin kuitenkin huolen siitä, että opinnäytetyö valmistui tavoiteaikataulussa vuoden loppuun mennessä.  

Kattava perehdytys oli pehmeä lasku työelämään

Työt Apexilla alkoivat kattavalla perehdytyksellä, jossa aluksi käytiin läpi käytännön asioita. Tämän jälkeen siirryttiin itse työtehtäviin, käytettäviin ohjelmistoihin ja itse työn tekemiseen. Hintsala koki Apexin perehdytysohjelman miellyttäväksi tavaksi tutustua asiakasprojekteihin ja yrityskulttuuriin.

— Jokaisella yrityksellä on omat käytännöt ja tapa tehdä töitä. Täällä ohjelmointikäytäntöihin ja työkaluihin tutustutaan harjoitusprojektien kautta. Olin mukana oikeissa asiakasprojekteissa ja muulla ajalla sain keskittyä rauhassa harjoitusprojekteihin. Harjoitusprojektien kautta pääsee hyvin näkemään, miten ohjelmat rakennetaan ja kuinka asioita hoidetaan käytännössä. On mukava huomata, että koko ajan oivaltaa lisää siitä, miten koulussa opittua teoriaa voidaan soveltaa käytäntöön.

”Tähän työporukkaan on ollut helppo hypätä mukaan”

Hintsala kokee, että Apexilla työyhteisössä vallitsee tasa-arvo, jossa vastavalmistuneita uusia työkavereita kohdellaan tasavertaisesti. Avuliaat työkaverit saavat kiitosta. Työntekijöihin luotetaan ja heille annetaan vastuuta siinä määrin, mitä he ovat valmiita ottamaan vastaan.

—Olen jo tässä ajassa päässyt moneen mukaan ja näkemään laajasti eri osa-alueita. Tätä kautta pystyn myös peilaamaan paremmin omaa osaamistani ja mielenkiinnon kohteitani. On hienoa, että mikäli työntekijällä on motivaatiota ja mielenkiintoa jotain tiettyä asiaa kohtaan, sen kehittämiseen annetaan mahdollisuus.

Mukavaa arkea töissä

Työnhaussa ja rekrytoinnissa keskitytään usein osaamiseen, urakehitykseen, tavoitteisiin ja palkkaan.  Käytännössä työntekijöille on kuitenkin yhä tärkeämpää se, miten arki koetaan ja miltä se työpaikalla tuntuu.

—Minulle arjessa on tärkeää se, että työilmapiiri on hyvä ja työnteon kulttuuri on joustavaa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi liukuvaa työaikaa, etätyömahdollisuuksia, mielekkäitä työtehtäviä ja kivoja työkavereita. Kun käyttöönottovaiheessa pääsee töihin asiakkaan työympäristöön, se on vaihtelun lisäksi myös mielenkiintoista ja mukavaa.” Apexilla tämä on toteutunut hyvin. Nautin myös siitä, että täällä asiat hoidetaan suoraviivaisesti ja projektit etenevät koko ajan.