Tuotannon modernisointi tuo kilpailukykyä ja jatkuvuutta

Finn Spring Oy on Suomen suurin lähdeveden pullottaja, joka perustettiin vuonna 2011 Toholammilla, Keski-Pohjanmaalla. Yrityksellä on kolme tehdasta, joista yksi sijaitsee Ruotsissa. Yritys työllistää lähes 100 henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2023 oli 33 milj. €.  

Finn Spring Oy:lla tehtiin sukupolvenvaihdos joulukuussa 2023. Perheyrityksen perustajat Virpi ja Hannu Ali-Haapala myivät sukupolvenvaihdoksessa 50 prosenttia yrityksestä viidelle lapselleen 1.12.2023. Keskeiset tekijät sukupolvenvaihdoksen toteutuksessa ovat vakaus ja jatkuvuus. Tasaista kasvua tehnyt yritys haluaa myös jatkossa olla suomalainen perheyritys ja merkittävä alueellinen työllistäjä.

—Eteenpäin katsovassa yrityksessä tuotannon modernisointi on käytännössä jatkuvaa – se ei lopu koskaan, hymyilee Finn Springin kehitysjohtaja Juha-Jaakko Niemelä. Tässä mielessä tuttu yhteistyökumppani on meidän kannaltamme erityisen tärkeä. Olemme tehneet Apexin kanssa yhteistyötä jo yli 10 vuoden ajan, joten heillä on syvää ymmärrystä meidän koko toiminnastamme. Tälläkin hetkellä meillä on menossa heidän kanssaan kaksi eri modernisointiprojektia, joista toinen on Guttsta Källan tehtaalla Ruotsissa ja toinen Sykäräisten tehtaalla. Lisäksi Apex toimii yhdessä Kovasat Oy:n kanssa tärkeänä toimittajatahona mm. korkeavarasto- ja automaatiolaitteistoille.

Jälkipakkaussolun modernisointia Sykäräisten tehtaalla

Modernisointiprojektit alkavat asiakkaan näkökulmasta yleensä yhdestä tarpeesta tai tavoitteesta. Niin kävi myös Finn Springin Sykäräisten tehtaalla, jossa haluttiin tehdä muutoksia tuotannon layoutiin.

—Halusimme tehdä toiminnallisesti optimaalisemman työympäristön ja lisätä työturvallisuutta trukkiliikennettä vähentämällä. Tässä yhteydessä esiin nousi automaatiojärjestelmien modernisoinnin tarve. Tavoitteena oli yhdistää eri ikäkauden automaatiojärjestelmät yhden ohjauksen alle ja tehdä tuotannon ohjauksesta hallitumpaa. Modernien laitteiden ansiosta myös ylläpito ja huolto helpottuu. 

Uuden automaation integroiminen jo olemassa olevaan järjestelmään

Ruotsissa sijaitsevassa Guttsta Källan tehtaalla automaation tasoa nostettiin automatisoimalla ja lisäämällä linjaston kuljetinjärjestelmää sekä uusimalla 2 robottia uuteen lavaussoluun.

—Ruotsin tehtaalla modernisointi kohdistettiin lavaussoluun ja uutta automaatiota tuotiin järjestelmään, jossa on kuljettimia ja syöttölaitteistoja. Hankimme useita uusia robotteja, jotka integroitiin toimimaan joustavasti nykyisessä järjestelmässä. Koska Apex tunsi vanhan järjestelmän hyvin, uuden automaation integroiminen käytössä olevaan järjestelmään sujui jouhevasti.

Taitava automaatiosuunnittelija kuuntelee ja nappaa ideoista kiinni

Onnistunut tuotannon modernisointi syntyy tiiviistä dialogista asiakkaan ja automaatiosuunnittelijan kesken. Jotta suunnittelija hahmottaa kokonaisuuden, hänen täytyy ymmärtää asiakkaan ydinbisnestä, tietää yrityksen tavoitteet ja hahmottaa käytettävissä olevat resurssit. Niemelä antaa tästä hyvää palautetta Apexille.

—Meillä on Apexilla monta luottohenkilöä, joiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä jo usean vuoden ajan. Sitoutuneisuus asiakkaan projekteihin näkyy aitona kiinnostuksena ja käytännön tekoina.

Niemelälle on tärkeää, että oman porukan toiveita kuunnellaan. Hän on tyytyväinen siihen, miten Apexilla otetaan huomioon heidän työntekijöidensä ideat, ehdotukset ja toiveet.

—Meitä on täällä 120 henkilöä töissä ja heistä jokaisella on ideoita ja hyviä oivalluksia. Apexin suunnittelijat ovat niistä aidosti kiinnostuneita ja vievät kyllä asioita käytäntöön, jos se vaan on mahdollista.

Hyvä kumppanuussuhde on voimavara

Hektisessä arjessa yhteistyökumppanuus voi olla myös voimavara. Kun projekteja viedään yhteistyössä eteenpäin tuttujen ihmisten kanssa, se säästää aikaa ja on ennen kaikkea helppoa. Erityisesti haastavissa tilanteissa sillä on erityinen merkitys: Hyvä yhteistyökumppani pitää huolen siitä, että asiakkaalle haetaan ratkaisua välillä mahdottomaltakin tuntuvissa tilanteissa. 

—Arvostamme välillämme olevaa avointa keskusteluyhteyttä ja aitoa yhteistyöhalua. Se näkyy Apexilla käytännön teoissa.