METALLINDUSTRI

Automationslösningar för nya produktionslinjer, maskinmoderniseringar och -säkerhet.

Vi har levererat många automationslösningar för nya produktionslinjer, maskinmoderniseringar och maskinsäkerhet. Lösningarna ger inbesparningar genom mindre spill, energieffktivering och ökad produktionsmängd. Med hjälp av robotik gör vi flexibla lösningar för komponenthantering och bearbetning.

FRÅGA VÅRA EXPERTER

Marko Kiviniemi

Försäljnings- och marknadsföringschef, Industriautomation

Jouni Känsälä

Branschchef, Utbildningstjänster, Elbesiktningstjänster, El- och maskinsäkerhet