Parempaa koneturvallisuutta yhteistyössä asiakkaiden kanssa

Koneturvallisuus voi kuulostaa sanana tekniseltä ja vieraalta. Aika suuri osa ihmisistä kuitenkin käyttää koneita työssään. Koneturvallisuus on asia, johon yritysten kannattaa kiinnittää riittävästi huomiota. Ei nimittäin riitä, että kone toimii tehokkaasti. Laki vaatii, että sen täytyy olla myös turvallinen, sillä jokaisella työntekijällä on oikeus turvalliseen työympäristöön.

KONETURVALLISUUS KOSKEE
UUSIA JA VANHOJA KONEITA

Koneita käytetään erityisesti valmistavassa teollisuudessa. Tekniikan kehittyessä jatkuvasti koneiden turvallisuuteen liittyvät vaatimukset sekä vaadittava tekniikan tasokin muuttuvat. On tärkeä muistaa, että koneturvallisuus koskee sekä uusia hankittavia koneita, että käytössä olevia vanhoja koneita. Ei myöskään riitä, että olettaa koneiden olevan turvallisia. Vasta asiantuntevalla koneturvallisuusselvityksellä voidaan selvittää, onko koneiden turvallisuustaso riittävä voimassa olevien määräysten mukaan.

Usein käykin niin, että vanhojen koneiden turvallisuutta joudutaan parantamaan, jotta ne täyttäisivät voimassa olevat määräykset. Kokemukset osoittavat, että konetta turvallistettaessa hyödyt eivät rajoitu ainoastaan entistä turvallisempaan koneeseen. Samalla tuotantokin tehostuu, koska turvallistamisen yhteydessä mietitään lisäksi tuotannon tehokkuutta parantavia ratkaisuja.

Koneturvallisuuteen pystyvät vaikuttamaan useat tahot. Konevalmistajien täytyy huomioida koneita koskevat standardit, jotka kuvaavat valmistushetkellä vaadittavaa tekniikan tasoa. Samoin työnantajien on syytä olla tietoisia standardien vaatimasta tekniikan tasosta, koska vanhankin koneen turvallisuutta verrataan tähän vaatimustasoon.

ONNISTUNUT RATKAISU
HUOMIOI MYÖS TUOTANNON

Apex Automationilla koneturvallisuus kuuluu turvallisuuden ydinosaamisalueisiimme. Meiltä löytyy kokemusta koneiden ohjausjärjestelmistä, koneturvalaitteista ja koneiden riskinarvioinnista sekä koneturvallisuussäädösten soveltamisesta käytäntöön. Edellisten lisäksi opastus, koulutus sekä säädöstulkinnat ovat osa koneturvallisuuden palveluitamme.

Käytännössä hallitsemme koneen koko elinkaaren suunnittelusta toteutukseen. Apex Automationin tehokas suunnittelu perustuu tietämykseen ja kokemukseen kustannustehokkaista koneturvallisuusratkaisuista. Tämän ansiosta parannamme koneturvallisuutta nimenomaan sellaisilla ratkaisuilla, joissa huomioidaan myös tuotanto ja käyttäjäystävällisyys.

Koneiden riskienhallintaan olemme kehittäneet helppokäyttöisen ja johdonmukaisen ApexKoRiHa-ohjelman. Sillä voidaan tehdä koneen riskinhallinta kokonaisuudessaan riskianalyysistä ja riskinarvioinnista riskinhallintaan sekä määriteltyihin turvallisuustoimenpiteisiin. Lopputuloksena on aina asiakkaalle optimoitu säädösten mukainen ja kustannustehokas koneturvallisuusratkaisu.

Vastaamme mielellämme kysymyksiin, ja olemme valmiita kehittämään koneturvallisuutta entistä paremmalle tasolle yhdessä asiakkaiden kanssa.

Yhteistyöterveisin:
Jouni Känsälä
Koneturvallisuusasiantuntija