Näin vaikutat työympäristösi turvallisuuteen

Vuosia teollisuusyrityksissä kiertäneenä voin todeta omien kokemusteni perusteella, että turvallisuusasiat ovat teollisuudessa yleisesti hyvällä tasolla. Hyvä niin, sillä peruslähtökohta on, että jokaiselle työntekijälle taataan turvallinen työympäristö.

Kun astut teollisuushalliin, siisteys on usein kelpo mittari työympäristön turvallisuuden arviointiin. Mikäli paikat ovat kovin sotkuiset, liekö silloin kiinnitetty kovin paljon huomiota turvallisuuteenkaan. Joskus koneet ja laitteet on ahdettu kuin sillit purkkiin, jolloin kunnollisten kävely- ja kulkuteiden puuttuminen saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.

Työympäristön turvallisuuteen on mahdollista vaikuttaa monella tavalla, kuten määräajoin tehtävillä turvallisuuskierroksilla. Ennaltaehkäisyä ovat myös läheltä piti-ilmoitusten tekeminen, liittyivät ne sitten koneella työskentelyyn tai esimerkiksi sähkölaitteisiin, sekä henkilökohtaisten suojaimien käyttö. Olennaista on, että puutteen ilmetessä suuta ei pidetä kiinni, vaan havainnosta ilmoitetaan samantien lähiesimiehelle, joka vie asian eteenpäin.

Työturvallisuuskoulutukset kannattaa järjestää heti alussa, oli kyse omasta henkilöstöstä tai alihankkijoista. Koulutuksissa käydään läpi yleiset turvallisuuteen liittyvät asiat ja yrityskohtaiset erityisyydet.

YLEISIMMÄT PUUTTEET KONETURVALLISUUDESSA

Turvallisen työympäristön yhtenä tärkeimpänä tekijänä pidän koneturvallisuutta. Seuraavassa yleisimpiä koneturvallisuuteen liittyviä epäkohtia:

1) Teknisen rakennetiedoston dokumentoinnin paikkansapitävyydessä, muun muassa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa ja liittämisvakuutuksessa, on usein puutteita. Jos dokumenteissa kerrotaan vaikkapa vuosia sitten kumotuista standardeista, silloin joutuu kysymään, mikä on koneen turvallisuus.

2) Koneiden mekaanisessa suojauksessa ilmenee epäkohtia yllättävän paljon. Esimerkiksi mekaanisia suoja-aitoja ei ole rakennettu voimassaolevien säädösten mukaisesti, vaikka säädökset löytyvät niin suoja-aidan korkeudesta kuin verkon silmäkoosta.

3) Koneita rakennetaan ja myydään ilman, että rakentaja on tehnyt niille riskien arvioinnin. Riskien arviointi pitää tehdä siitä huolimatta, että arviointia ei luovutettaisi asiakkaalle. Toki kaupan yhteydessä voi sopia, että asiakas saa käyttöönsä koneesta tehdyn riskien arvioinnin.

4) Konemerkinnöissäkin riittää puutteita. Ohjauspulpetissa saattaa olla painikkeita mutta ei merkintää, mihin ne vaikuttavat. Konedirektiivissä mainitaan ja standardissa määritellään tarkemmin konemerkintöjen toteutuksesta.

Ottamalla yhteyttä koneturvallisuuden asiantuntijaan yritys voi kartuttaa tietotaitoaan koneturvallisuusasioissa. Olemalla liikkeellä ennakoivasti tapaturmilta on parhaat mahdollisuudet välttyä.

Yhteistyöterveisin:

Tero Hautala

Koneturvallisuusasiantuntija