Mirka panostaa koneturvallisuuteen hyödyntämällä Apexin asiantuntemusta

Korkeavarasto on Mirkan Jepuan tehtaan hermokeskus, jossa on 12 500 lavapaikkaa. Varastoon kuljetetaan niin raaka-aineet, puolivalmisteet kuin valmiitkin tuotteet. Apex toimitti automaatioratkaisut korkeavaraston sisäänsyöttölinjoille ja ulosottoradoille. Kuvassa Mirkan tekninen päällikkö Jari Lemberg (oik.) sekä Apex Automationin pääsuunnittelija Perttu Laitila. Kuva: Jorma Uusitalo

Mirka on KWH-yhtymään kuuluva suomalainen perheyritys, joka on erikoistunut ainutlaatuisiin hiomatuotteisiin, työkaluihin ja viimeistelyjärjestelmiin. Apex Automation on toimittanut Mirkalle muun muassa koneturvallisuuteen liittyviä palveluita ja ratkaisuja.

Voimakkaasti kasvavan ja kansainvälistyvän Mirkan päätehdas sekä teknologia- ja T&K-keskus sijaitsevat Jepualla. Vuoden 2017 lopulla yhtiö työllisti yhteensä 1 200 henkilöä. Suomessa työskenteli 730 mirkalaista, joista Jepualla 470.

Mirkan ja Apex Automationin edelleen jatkuva yhteistyö käynnistyi vuonna 2003, samana vuonna kuin Mirkan tekninen päällikkö Jari Lemberg aloitti yhtiön palveluksessa.

– Pyysimme Apexilta tarjouksen, koska meillä oli tarve modifioida yksi pääkonelinjoista päivittämällä ja muuttamalla sen automaatiota. He tekivät tosi hyvää työtä, aikataulut pitivät ja projekti pysyi sovituissa kustannuksissa. Siltä pohjalta oli helppo jatkaa yhteistä tekemistä, Lemberg kertoo.

KAMPANJALLA PAREMPAA

KONETURVALLISUUTTA

Viime vuosina yhteistyö on keskittynyt erityisesti koneturvallisuuden parantamiseen. Mirkalla on tavoitteena nolla tapaturmaa, ja työturvallisuuden kehittämisessä juuri koneturvallisuudella on iso rooli.

– Vuonna 2013 käynnistimme Mirkalla sisäisen koneturvallisuuskampanjan, jota toteuttamaan palkkasimme sähköautomaatioon ja mekaaniseen puoleen erikoistuneita henkilöitä. Apex on auttanut meitä sähköistyksessä ja automatisoinnissa monissa samaankin aikaan meneillään olleissa projekteissa. Lisäksi olemme tehneet Apexin kanssa riskianalyysejä sekä osallistuneet heidän järjestämiinsä turvallisuuskoulutuksiin.

Lembergin mukaan kampanja on tuottanut toivottuja tuloksia. Tapaturmien määrä on vähentynyt, ja jo tuotantotiloihin tultaessa näkee, että koneturvallisuuteen on panostettu merkittävästi. Henkilöstön on esimerkiksi entistä turvallisempaa siirtyä työskentelemään koneelta toiselle työtehtävien vaihtuessa.

– Työturvallisuus lähtee ihmisten asenteista, mutta yhtä tärkeää on se, että koneet ovat turvallisia käyttää.

Pitkäjänteisestä, vuosien myötä syventyneestä yhteistyöstä hyötyvät molemmat osapuolet.

– Tänä päivänä Apex tuo meille myös suunnitteluosaamista päivittäessämme nykyistä konekantaa ja hankkiessamme uutta. Me tunnemme heidän työntekijänsä, ja Apexin asiantuntijat puolestaan tietävät Mirkan konelinjat sekä meillä työskentelyyn liittyvät käytännöt. Häiriötilanteissa vika-analyysi pystytään tekemään Apexilla etänä samalla, kun heidän työntekijänsä lähetetään paikalle. Tämä kaikki helpottaa ja nopeuttaa käytännön tekemistä, Lemberg sanoo.