Laatujärjestelmällemme on myönnetty ISO 9001 sertifikaatti

Inspecta on myöntänyt yrityksellemme ISO 9001 laatusertifikaatin 15.–16.3.2016 pidetyn sertifiointiauditoinnin perusteella.

Laatujärjestelmä on oleellinen tekijä yrityksen menestyksessä. Se auttaa analysoimaan organisaation omat prosessit ja asiakastarpeet sekä tukee näin tavoitteiden saavuttamisessa. Inspectan myöntämä ISO 9001 -sertifikaatti on luotettava todistus, joka osoittaa yrityksen toimivan asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä. Aikaisemmin meillä on ollut Teknologiakeskus KETEK Oy:n myöntämä ISO 9001 laatusertifikaatti.

Sertifioinnin tarkoituksena on ylläpitää ja edelleen kehittää laatujärjestelmäämme parempaan suuntaan. Vuosittaisilla seuranta-arvioinneilla ylläpidetään sertifikaattia ja varmistetaan, että sovitut kehitystoimenpiteet on suoritettu. Lisäksi järjestämme sisäisiä arviointeja, joissa keskitytään tarkemmin valittuihin laatujärjestelmän osa-alueisiin. Parantamalla toimintaamme pysymme jatkuvasti kilpailukykyisinä ja voimme toimittaa asiakkaillemme laadukkaita tuotteita ja palveluja.