KONETURVALLISUUS

Koneiden ohjausjärjestelmät, koneturvalaitteet, koneiden riskinarviointi ja koneturvallisuussäädösten soveltaminen käytäntöön.

Koneturvallisuus on yksi turvallisuuden ydinosaamisalueistamme. Meiltä löytyy kokemusta koneiden ohjausjärjestelmistä, koneturvalaitteista ja koneiden riskinarvioinnista sekä koneturvallisuussäädösten soveltamisesta käytäntöön. Koneturvallisuuspalveluihin kuuluu myös opastus ja koulutus sekä säädöstulkinnat.

Osaamisemme takeena ovat suorittamamme sertifioinnit. Apex Automation Oy on käynyt läpi Siemensin järjestämän sertifiointiohjelman koneturvallisuudesta. Tämä sertifikaatti on kansainvälinen, myöntäjä Technischer Überwachungsverein (TÜV SÜD). Asiantuntijamme ovat  käyneet Kiwan ja Siemensin koneturvallisuuskoulutuksia, sekä kartuttaneet osaamistaan lukuisissa koneturvallisuusprojekteissa.


Koneita käytetään paljon valmistavassa teollisuudessa. Uusien hankittavien koneiden ja käytössä olevien koneiden turvallisuuteen kannattaa siis kiinnittää huomiota.

KONETURVA KEHITTYY TEKNIIKAN MUKANA

Koneiden turvallisuuteen liittyvät vaatimukset ja vaadittava tekniikan taso muuttuvat tekniikan kehittyessä koko ajan. Uusien koneiden pitää olla voimassa olevien standardien määrittelemän turvallisuustason mukaisia. Myös käytössä olevien koneiden pitää olla riittävän turvallisia ja niiden turvallisuutta joudutaankin usein parantamaan.

Koneiden valmistajien kannattaa ottaa huomioon konetta koskevat standardit, jotka kuvaavat valmistushetkellä vaadittavaa tekniikan tasoa. Myös työnantajien on syytä olla tietoisia standardien vaatimasta tekniikan tasosta, koska vanhan koneen turvallisuutta verrataan tähän vaatimustasoon.

ESIMERKKEJÄ KONETURVALLISUUSPALVELUSTA

Koneturvallisuuskoulutukset

Koulutustarjontaamme kuuluvat erilaiset koneturvallisuuden koulutukset. Lue lisää KOULUTUS-sivuiltamme!

Koneturvallisuusselvitykset

Koneturvallisuusselvityksiin sisältyy vaatimuksien, säädösten ja standardien soveltaminen laaja-alaisesti. Selvitys voidaan tehdä uudelle tai vanhalle koneelle.

Koneiden risknarviointi ApexKoRiHa -ohjelmalla

Yksityiskohtainen koneen riskiarvionti ja hallintamenettelyiden kartoitus. Tutustu koneiden riskienhallinnan ohjelmistosovellukseemme: ApexKoRiHa – Koneiden riskienhallinta

Muut koneturvallisuuden asiantuntijapalvelut

Opastamme asiakasta käytännössä koneturvallisuusasioissa.

Koneturvallisuussuunnittelu

Koneturvallisuuden suunnittelun, sisältäen sähkösuunnittelun, automaatiosuunnittelun ja mekaniikkasuunnittelun (rajauksin).

Koneturvallisuussuunnitelman toteutus

Sisältäen sähköasennukset, automaatioasennukset ja mekaniikka-asennukset (rajauksin).

LUE LISÄÄ ASIANTUNTIJOIDEMME AJATUKSIA KONETURVALLISUUDESTA

KONETURVALLISUUSLINKKEJÄ

Lait ja säädökset

Englanninkielisiä julkaisuja

Standardit

SISTEMA ohjelmatyökalu

KYSY LISÄÄ ASIANTUNTIJOILTA

Jouni Känsälä

Toimialajohtaja, Koulutuspalvelut, Sähkötarkastustoiminta, Sähkö- ja koneturvallisuus

Pasi Kiuru

Suunnittelupäällikkö, Koneturvallisuus

te_ha5367

Tero Hautala

Koneturvallisuusasiantuntija
Myynti
Pääsuunnittelija