Kesätöitä tarjolla 1-2 sähkö-/automaatioinsinööriopiskelijalle

Kesätyön kesto on 3-4 kuukautta. Tehtävään valitsemme ensisijaisesti 3. vuosikurssin opiskelijoita. Mahdollista on myös, että valittava henkilö aloittaa insinöörityönsä, mikäli sopiva aihe löytyy. Hakijalta edellytämme kiinnostusta tekniikkaan, halua oppia uutta sekä matkustusvalmiutta (mielellään auto käytettävissä). Vapaamuotoiset hakemukset pyydämme lähettämään 31.1.2023 mennessä sähköpostiin rekry@apexautomation.fi

Työtehtävät

Työtehtävät liittyvät suunnittelutoimiston projektitoimintaan. Tehtäviin voi perehdyttämisen, henkilön koulutussuunnan sekä aikaisemman kokemuksen perusteella sisältyä mm.
● Logiikkasuunnittelua
● Käyttöpäätesuunnittelua
● Valvomosuunnittelua
● Sähkö- ja kenttäsuunnittelua
● Järjestelmäsuunnittelua
● Keskusten kokoonpanoa
● Asennusapuna toimimista

Lisätietoja kesätöihin liittyen antavat

Matti Pajukangas
Toimitusjohtaja
040 507 5590

Tuomo Känsäkangas
Suunnittelupäällikkö, automaatio
040 846 8940

Kenneth Grankull
Suunnittelupäällikkö, sähkö
040 562 0281

Pasi Kiuru
Suunnittelupäällikkö, koneturvallisuus
040 590 3323