Kapasiteettia ja osaamista miljoonaluokan projekteihin

Apex Automationilla on töissä yhteensä lähes 60 automaatio- ja sähkösuunnittelijaa. Tästä ryhmästä koostuu joukko, jolta löytyy laaja-alaista kokemusta useiden vuosien ajalta. Konkareiden ryhmään piristysruiskeen tuovat vastavalmistuneet, tuoretta tietotaitoa tuovat nuoret osaajat. Apexilla sitoutuneisuus onkin muuten huippuluokkaa: Yrityksen nykyisestä henkilökunnasta jopa 15 henkilöä on ollut talossa yli 20 vuotta. Lisäksi talon väestä 20 henkilölle on kertynyt jo yli 10 vuoden työura!

—Johdon osaaminen ulottuu käytännön töihin, joka vaikuttaa varmasti omalta osaltaan siihen, että organisaatio ja prosessit on rakennettu niin, että hommat toimivat. Osaamista ja apua löytyy aina läheltä niin, etteivät projektit jää ”yhden henkilön varaan”.  Ehkäpä tässä on muutama peruste sille, miksi meillä on paljon pitkiä asiakassuhteita, sitoutunut henkilökunta ja kyky ottaa haltuun myös pitkiä ja vaativia projekteja, tuumaa Apex Automationin suunnittelupäällikkönä nykyisin toimiva Pasi Kiuru.

Apexin organisaatio toimii järjestelmällisesti. Projekteissa keskitytään tiukasti asiakkaaseen, tarpeeseen ja asiakkaan etuun. Ratkaisuja haetaan järkevältä pohjalta ja keskustellen. Jos aikataulu on tiukka, oma porukka joustaa aina sen verran, että sovitussa aikataulussa pysytään. Työt viimeistellään loppuun asti huolellisesti kiiretilanteissakin. 

Kokonaisprosessit vahvuutena — IOT-ratkaisut mukana modernissa suunnittelussa

Apexilla on vahvaa osaamista ja tarvittavat työkalut myös vanhojen automaatiojärjestelmien muokkaamiseen. Tästä on erityistä hyötyä varsinkin esisuunnitteluvaiheessa, jossa tehdään päätöksiä modernisoinnista. Lisäksi yrityksessä on panostettu älykkäisiin ratkaisuihin rekrytoimalla IT-alan osaajia ja hyödyntämällä yhteistyökumppaneina IOT-ratkaisujen ammattilaisia. Apex Automation on myös Suomen ensimmäinen virallinen Universal Robots systeemi-integraattori. Osaamista löytyy teollisuusrobottien ohjelmoinnista useilla eri merkeillä, kuten myös yhteistyöroboteista.

Uusia kohteita toteutettaessa Apexin monipuolinen palvelupaketti kattaa käytännössä lähes koko projektin esisuunnittelusta käyttöönottoon saakka.  Tämän jälkeen Apex on mukana hoitamassa myös asiakkaiden ylläpitotarpeita.

—Sähkö- ja automaatiosuunnittelu on leipälajimme. Kykenemme hoitamaan vaativat ja isot kokonaisprosessit esisuunnittelusta käyttöönottoon saakka. Tuomme mukaan koneturvallisuuden, IOT:n ja laitteet ja tietenkin käyttöönoton jälkeen myös teknisen tuen. Ylläpitopalveluiden avulla pidämme huolen siitä, että koneen elinkaari säilyy mahdollisimman pitkänä.  Yleensä pyrimme modernisoimaan laitteiston mahdollisimman laajasti kokonaisuutena ja jätämme vanhaa, jos uutta korvaavaa ei ole saatavilla tai uudesta tekniikasta ei ole mitään lisähyötyä ja laitteella on vielä elinkaarta jäljellä. Useimmiten uudet laitteet ovat kuitenkin parempia ja energiatehokkaampia, ja näin ollen asiakkaalle hyödyllisempiä pitkällä tähtäimellä katsottuna.

Apexilla on totuttu ottamaan vastaan haastaviakin projekteja, joihin muut eivät ole halunneet välttämättä ryhtyä. Projektien suuruusluokka tai vaativuustaso ei pelota.

— Meidän porukkamme nauttii asioiden selvittämisestä ja haasteiden ratkomisesta. Meidän tapoihimme ei kuulu jättää asioita puolitiehen, vaan ne viedään kyllä aina loppuun saakka.

Kokkola ja koko Suomi

Apexin päätoimipiste on Kokkolassa vain noin 8 km Kokkolan Suurteollisuusalueesta KIP:sta. (KIP = Kokkola Industrial Park) Kokkolan Suurteollisuusalueella on tällä hetkellä useita Apexin nykyisiä asiakkaita. Sijainnin ansiosta Apexin asiantuntijat voivat käydä paikan päällä nopeallakin varoitusajalla. Yritykselle on muodostunut vuosien saatossa kattava kumppaniverkosto, jonka avulla varaosat, ylläpito tai muu apu löytävät nopeasti perille. — Yhteistyöverkostomme on laaja ja tunnemme paikalliset toimittajat hyvin. Toimimme ympäri Suomea mutta toki alueella toimiville yrityksille sijaintimme on etu. Valmistamme automaatiokeskukset täällä Kokkolassa itse ja työntekijämme ovat saavutettavissa helposti. Pystymme toimittamaan kentälle tarvittaessa nopeasti myös muita osaajia, joita verkostostamme löytyy. Paikallistuntemus säästää aikaa ja vaivaa monessa asiassa.

Kuva: Kokkola Industrial Park mediapankki / kip.fi