Etäkäyttö on nykyaikaa

Apex Automation tarjoaa ratkaisuja vedenkäsittelyprosessien valvontaan ja etäkäyttöön.

Vuonna 1993 perustettu Apex Automation tarjoaa nykyaikaisia ratkaisuja prosessien automatisointiin ja sähköistykseen. Asiakkaita ovat teollisuuden ohella vesivoimalaitosten, lämpölaitosten, kaukolämpöverkkojen ja vesihuoltolaitosten omistajat.

– Olemme toteuttaneet useita automaatio- ja sähköistysprojekteja vedenkäsittelylaitoksiin eri puolilla Suomea. Tavallisimpia ovat projektit, joissa pumppaamoiden ja vedenkäsittelylaitosten automaatio uusitaan ja ne liitetään etähallinnan piiriin. Myös jo toiminnassa olevien laitosten liittäminen etävalvonnan piiriin on mahdollista, jos niiden teknologia tukee kaukokäytön tarpeita, projektipäällikkö Jani Ilomäki sanoo.

Kriittisten kohteiden valvonta voidaan varmistaa paikallispaneelin etäkäytöllä

Ilomäki toteaa, että uudet etäkäyttöratkaisut muuttavat perinteistä valvomotoimintaa. Nykyään keskusvalvomo, josta voidaan valvoa ja ohjata useita eri kohteita, ei välttämättä tarvitse omaa tilaa, vaan se voi olla esimerkiksi serverihuoneessa oleva keskusvalvomolaitteisto tai virtuaaliympäristö. Tietoja voidaan tarkastella ja prosesseja ohjata mistä ja milloin tahansa ja hälytykset siirtyvät vastuussa olevan henkilön tietokoneeseen tai puhelimeen. Kriittisten kohteiden valvonta voidaan varmistaa esimerkiksi paikallispaneelin etäkäytöllä. Kohteesta riippuen tiedonsiirrossa voidaan käyttää erilaisia tietoliikenneväyliä.

Apex Automation on luotettava kumppani, jonka osaamisen taustalla on lähes 30-vuotisen toiminnan aikana kertynyt vankka kokemus erilaisista etäkäyttö, valvomo- ja ala-asemaratkaisuista ja eri toimialojen erityistarpeista.

Olemme toteuttaneet etäkäyttöratkaisuja esimerkiksi Haapajärven Vedelle ja Pedersöre Vattenille.

Julkaistu KunnallisSuomi -lehdessä