Energia-automaatio tärkeänä osana toimitusvarmuutta

- Pitkään jatkunut yhteistyö helpottaa vuorovaikutusta ja parhaiden ratkaisujen löytämistä, sanovat Veli-Matti Niemelä (vas.) Seinäjoen Energialta ja Ilpo Järvelä Apex Automationilta.

Seinäjoen Energia Oy toimittaa kaukolämpöä Seinäjoen taajamaan mukaan lukien entisen Nurmon alue sekä Peräseinäjoen taajamaan. Kaukolämpö- ja höyryasiakkaita yhtiöllä on noin 4 000, ja yhteensä kaukolämmön piirissä asuu 40 000 ihmistä. Apex Automation on ollut vuodesta 2003 Seinäjoen Energian lämpöliiketoiminnan automaatiotoimittaja.

Automaatiovastaava Veli-Matti Niemelä Seinäjoen Energialta korostaa pitkäjänteisen yhteistyön hyötyjä.

– Apexille on kertynyt paljon osaamista meidän järjestelmistä, minkä ansiosta he osaavat neuvoa meitä esimerkiksi hankinnoissa arvioimalla, mitkä ratkaisut ja vaikkapa varaosat toimivat parhaiten nimenomaan meidän tarpeissa. Sen lisäksi he pystyvät ennakoimaan asioita, mikä on tärkeää toimitusvarmuuden näkökulmasta, Niemelä sanoo.

Hänen mukaansa hyvässä asiakaspalvelussa juuri toimitusvarmuus on lämmöntuotannon tärkein peruspilari. Kaukolämmitettävissä kodeissa asuvat kymmenet tuhannet ihmiset tarvitsevat lämpimän suihkunsa kesähelteilläkin. Sen lisäksi Seinäjoen Energialla on merkittäviä höyryasiakkaita, kuten Seinäjoen Keskuspesula ja Seinäjoen sairaala.

TIETOJEN VAIHTAMISESTA

HYÖTYVÄT MOLEMMAT TAHOT

Nykyään lämpölaitoksilla ei ole enää vuoromiehitystä, vaan laitoksia ajetaan laitosautomaatiolla. Laitostasolla vaikkapa paikalliset sekvenssikäynnistykset voidaan tehdä etänä nappia painamalla, jolloin lämpölaitokset ajavat itse itsensä verkkoon. Myös Apexin asiantuntijat voivat tehdä toimenpiteitä etäyhteyden päästä, jos päivittäisessä toiminnassa esiintyy ongelmia.

Apex Automationin ensimmäinen työ Seinäjoen Energialle oli muuttaa 20 MW kiinteän polttoaineen kattila etäkäytettäväksi ja uusia samalla polttoainekattilan paikallisautomaatio. Sen jälkeen yhteistyö on jatkunut vuodesta toiseen. Apex on muun muassa uusinut useiden öljykattiloiden automaation, sekä toimitanut 45 MW öljykattilan automaation että kattilan sähköistykset asennuksineen.

Lisäksi Apex on uusinut Sairaalanmäellä kahden höyrykattilan automaation ja rakentanut Keskuspesulan höyrylaitoksen kaukokäytön. Kesällä 2018 oli meneillään Peräseinäjoella 3 MW leijupetikattilan automaatiouudistus.

Veli-Matti Niemelän mukaan investoinnit jatkuvat tulevaisuudessakin, ja odotettavissa on muun muassa merkittäviä laitostyyppisiä investointeja.

Niemelä kehuu, että tilaajan ja Apex Automationin välille on syntynyt vuosien kuluessa hedelmällinen keskinäinen vuorovaikutus.

– Pidän siitä, että pystymme puhumaan avoimesti siitä, mikä toimii ja mikä ei. Ratkaisuja mietitään asiakaslähtöisesti ja nimenomaan siitä lähtökohdasta, mikä on meille kulloinkin paras vaihtoehto. Apex on lisäksi selvästi panostanut henkilöstönsä osaamiseen. Jos joku henkilö on vaihtunut, tilalle on tullut vähintään yhtä hyvä, Niemelä toteaa.

Energia-automaation toimialajohtaja Ilpo Järvelä Apex Automationilta on samaa mieltä, että pitkään jatkunut yhteistyö helpottaa kanssakäymistä ja parhaiden ratkaisujen löytymistä.

– Vuorovaikutus on avointa, jolloin on helppo keskittyä olennaiseen. Vaihdamme paljon tietoa, josta hyötyvät molemmat osapuolet. Meidän tavoitteena on huolehtia lisäksi siitä, ettei osaaminen ole yhden ihmisen takana, jolloin palvelu on nopeaa ja joustavaa, Järvelä sanoo.