CE-merkintä ja koneturvallisuus

CE-merkinnästä puhutaan nykyään paljon, koska työnantajat tiedostavat entistä paremmin vastuunsa koneiden turvallisuudesta. CE-merkintä ja konedirektiivi muodostavat laajan kokonaisuuden, joten on paikallaan perehtyä tarkemmin siihen, mistä CE-merkinnässä on kyse ja mitä se edellyttää muun muassa konevalmistajilta.

CE-merkintä on valmistajan ilmoitus siitä, että esimerkiksi kone tai konelinja täyttää Euroopan unionin konedirektiivin vaatimukset. Koko Euroopan kattavan CE-merkinnän perimmäisenä tavoitteena on varmistaa koneiden turvallinen käyttö koneiden täyttäessä turvallisuus- ja terveysvaatimukset. Merkintä koskee niin yksittäisiä työkoneita kuin koottuja tuotantolinjoja tai koneyhdistelmiä sekä omaan käyttöön valmistettuja koneita. CE-merkintä takaa koneille sujuvan liikkumisen Euroopassa, ja merkintä vaaditaan myös EU:n talousalueen ulkopuolelta tuoduille koneille.

Ehkä tärkein CE-merkinnän yksityiskohta on riskien tunnistaminen ja riskienarviointi. Lisäksi CE-merkintä kattaa koneen teknisen tiedoston kokoamisen, joka tarkoittaa koneiden piirustuksia, laskelmia, käyttöohjeita, ohjauspiirikaavioita sekä muuta koneeseen liittyvää dokumentointia.

Edellä kerrottujen lisäksi tekninen tiedosto sisältää kelpuutusdokumentit. Kun konelinjalle on esimerkiksi tehty turvallisuutta ohjausjärjestelmällä, on todennettava riittävä turvallisuustaso ja että se on riskienarvioinnin mukainen. Samalla huolehditaan siitä, että kokonaisuus täyttää konedirektiivin olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Tekninen tiedosto vaaditaan kaikilta koneenrakentajilta. Tiedosto pitää olla annettavissa valvovalle viranomaisille aina pyydettäessä vaikkapa silloin, jos koneella sattuu tapaturma. Tiedoston perusteella arvioidaan, onko kone vaatimusten mukainen. Siksi on tärkeä varmistaa, että teknisessä tiedostossa ovat kaikki tarvittavat dokumentit ja että dokumentointi on tehty oikein.

Lopuksi konevalmistaja tai koneyhdistelmän kokoaja antaa koneesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, minkä jälkeen CE-merkintä kiinnitetään koneeseen ja kone voidaan ottaa tuotantokäyttöön.

Hyödynnä Apexin

pitkä kokemus CE-merkinnöistä

Konevalmistajien kannattaa ottaa heti alussa mukaan CE-merkintöihin perehtynyt asiantuntija. Näin varmistetaan CE-vaatimusten huomioiminen jo suunnitteluvaiheessa, oikein tehty dokumentointi sekä ennen kaikkea se, että lopputuloksena on turvallinen kone.

Apex Automationilla on pitkä kokemus CE-merkinnöistä. Me pystymme tarjoamaan asiakasyrityksille sellaista asiantuntijuutta ja luotettavaa osaamista, jonka ansiosta asiakkaat voivat keskittyä omaan ydintekemiseensä.

Palvelumme kattavat CE-merkintöjen koko kokonaisuuden riskienarvioinnista CE-merkinnän kiinnittämiseen. Riskienarvioinnissa käytössämme on Apexin oma ApexKoRiHa-ohjelma. Meillä on lisäksi vahva kokemus toimivista ja tehokkaista turvaratkaisuista sekä tietämys standardien asettamista vaatimuksista.

Jos Sinulla on CE-merkintöihin liittyviä kysymyksiä, ota meihin yhteyttä soittamalla tai sähköpostitse. Hyvällä yhteistyöllä teemme parempaa koneturvallisuutta ja varmistamme, että CE-merkintöihin liittyvät toimenpiteet tulevat kerralla oikein tehdyiksi.