Apexilla kansainvälinen sertifikaatti koneturvallisuudesta

Sertifioinnin läpäisseet koneturvallisuusasiantuntijat Tero Hautala (vas.) ja Jukka Muuraiskangas. Onnittelut!

Turvallisuus on ykkönen koneenrakennuksessa – kansainvälinen sertifikaatti on osoitus korkeasta osaamisesta. Siemensin partneriverkostoon kuuluva Apex Automation Oy on käynyt läpi kansainvälisen sertifiointiohjelman koneturvallisuudesta. Sertifikaatin myönsi Technischer Überwachungsverein (TÜV SÜD).

Suomi tunnetaan koneenrakennuksen huippuosaajana. Koneenrakennus on vastuullista toimintaa, jossa koneen valmistajan, maahantuojan ja käyttäjän on minimoitava käyttöön liittyvät riskit. Sertifikaatti on osoitus koneturvallisuutta koskevan sääntelyn ja tekniikan laaja-alaisesta osaamisesta.

TÜV SÜD on riippumaton kansainvälinen tarkastuslaitos, jonka koneturvallisuussertifioinnin on läpäissyt Suomessa vain harva toimija. Apex Automationin suorittama sertifiointiohjelma koostui Siemensin järjestämistä työpajoista ja TÜV SÜD:n sertifiointikokeesta, jotka järjestettiin vuoden 2021 aikana.

”Sertifioinnin aikana osallistujien tietämystä testattiin monipuolisesti. Sertifikaatti todentaa, että henkilö tuntee sekä koneturvallisuutta koskevan sääntelyn että tekniikan ja järjestelmäarkkitehtuurin”, Siemensin koneturvaratkaisuista vastaava asiantuntija Janne Niemeläinen toteaa.

Koneturvallisuuteen liittyy monia näkökulmia, joista tärkein on henkilöturvallisuus. Lait, direktiivit ja standardit on pakko huomioida, eikä vaatimuksia voida sivuuttaa. Toisaalta huolellisesti suunnitellut turvaratkaisut tuottavat monia taloudellisia hyötyjä, kuten parantavat tuottavuutta, lisäävät käytettävyyttä ja turvaavat investointeja.

SERTIFIKAATTI LISÄÄ ASIAKKAIDEN LUOTTAMUSTA


SEN SUORITTANEITA AMMATTILAISIA KOHTAAN


Sertifiointiohjelmaan osallistui ammattilaisia kahdesta yrityksestä, jotka ovat nyt Siemensin ensimmäiset sertifioidut koneturvallisuuspartnerit Suomessa. Edellytyksenä sertifikaatin suorittamiselle oli kolmen vuoden työkokemus vähintään kahden eri turvatekniikan projektin parissa.

Työpajat vahvistivat osallistujien käsitystä erityisesti siitä, kuinka tärkeää on tehdä riskinarviointia koko koneen elinkaaren ajan aina suunnittelun alkuvaiheista lähtien. Työpajat tarjosivat osallistujille myös uusia näkökulmia eri ohjelmointi- ja testaustyökaluista, dokumentaatiosta sekä turvajärjestelmän määrityksistä.

Apex Automationilla projekti-insinöörinä työskentelevä Jukka Muuraiskangas kiteyttää, että sertifikaatilla varmistettiin oma asiantuntijuus koneturvallisuusasioissa. Hän näkee, että sertifikaatti lisää asiakkaiden luottamusta sen suorittaneita ammattilaisia kohtaan.

”Työpajaan osallistuminen antoi hyvän käsityksen, miten ja mihin tarkoitukseen ohjelmistotyökaluja voidaan käyttää. Vaikka ohjelmat olivat pääosin ennalta tuttuja, työpaja tarjosi niiden hyödyntämiseen uusia tapoja”, Muuraiskangas kertoo.