CE-merkintä ja koneturvallisuus

CE-merkinnästä puhutaan nykyään paljon, koska työnantajat tiedostavat entistä paremmin vastuunsa koneiden turvallisuudesta. CE-merkintä ja konedirektiivi muodostavat laajan kokonaisuuden, joten on paikallaan perehtyä tarkemmin siihen, mistä CE-merkinnässä on kyse ja mitä …