Laatujärjestelmällemme on myönnetty ISO 9001 sertifikaatti

Inspecta on myöntänyt yrityksellemme ISO 9001 laatusertifikaatin 15.–16.3.2016 pidetyn sertifiointiauditoinnin perusteella. Laatujärjestelmä on oleellinen tekijä yrityksen menestyksessä. Se auttaa analysoimaan organisaation omat prosessit ja asiakastarpeet sekä tukee näin tavoitteiden saavuttamisessa. …